Loading...

Tężnia solankowa – Plac Hutników Chorzów 2016

Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy. Z inicjatywy mieszkańców miasto rewitalizuje śródmiejski park, którego centralnym założeniem jest tężnia z charakterystycznymi nadsiębiernymi kołami wodnymi.